3WORKS  Snoeien van bomen: 

Een woordje uitleg

 

 

              

 

 

      

               

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

ONZE WERKWIJZE


Het snoeien van bomen vergt meer kennis dan men denkt .

We maken vooreerst een onderscheid tussen :

 

BEGELEIDINGSSNOEI en ONDERHOUDSSNOEI .

 

Begeleidingssnoei

Jeugd- en begeleidingssnoei.

Jeugdsnoei
.
De jeugd is de fase waarin een jonge boom zich ontwikkelt. In overeenstemming met de standplaats en de functie van de boom, wordt bij de jeugdsnoei steeds beperkt ingegrepen. Voor jeugdsnoei gelden duidelijke regels:

- Snoei maximaal 20 procent van de takken weg;
- Snoei altijd hele takken weg (geen takken inkorten dus!);
- Snoei de dikste takken éérst;
- Snoei in hetzelfde jaar niet twee boven elkaar staande takken;
- Snoei geen twee takken die tegenover elkaar staan in hetzelfde jaar;
- Blijf dubbele toppen verwijderen tot de definitieve boomhoogte bereikt is.

Begeleidingssnoei
Als de boom al een behoorlijke maat heeft en de basisstructuur al redelijk zichtbaar wordt, vindt begeleidingssnoei plaats. In deze fase wordt de boom nog wel opgekroond en krijgen eventuele dubbele toppen een beurt. Ook geven we aandacht aan de afstand tussen de takken in de bovenste delen van de kruin. Een boom met relatief dunne takken op een rechte en doorlopende stam gaat langer mee dan een boom met een gevorkte stam, dubbele toppen en veel dikke takken die laag in de kruin beginnen. Begeleidingssnoei verlengt dus de levensduur van de boom.

 

Onderhoudssnoei

 

Als een boom zijn opkroonhoogte heeft bereikt, behoeft de kruin geen structurele begeleiding meer. Alleen takken die overlast geven, worden in deze fase nog gesnoeid. Bijvoorbeeld als ze te dicht bij ramen en lichtmasten groeien. In deze ontwikkelingsfase vragen de bomen nog maar eens in de vijf jaar onderhoud.

De snoei van volwassen bomen noemen we uitdunsnoei. Volwassen bomen groeien niet meer in de lengte of de breedte. Zij zijn 'tot volle wasdom' gekomen. In deze fase zet - net als bij mensen - langzaam ook de aftakeling in. Er groeit steeds minder blad in de binnenkruin (vorming dode takken) en de takken gaan steeds verder uithangen. Bij storm beginnen takken te breken en er ontstaan inzinkingen onder de oksels van de zwaarste takken.

Omdat de kruin minder blad heeft, moet een volwassen boom zuinig omgaan met zijn energie. Een jonge boom verbruikt tot 70 procent van de bladsuikers om de stam en de wortels te laten groeien. Volwassen bomen daarentegen, besteden vrijwel alle kracht aan het produceren van zaad. In deze fase krijgen schimmelinfecties makkelijker toegang tot het wortelsysteem. Als de wortels eenmaal zijn aangetast, is er geen weg meer terug.

Bij uitdunsnoei worden alleen de dunne takken aan het uiteinde van de kruin verwijderd. Deze hebben een omvang van maximaal acht tot tien centimeter. Daarnaast moet natuurlijk de individuele takbalans en de kruinbalans goed in evenwicht worden gehouden. Deze takbalans is van het grootste belang voor oude bomen. Vanaf de grond is deze balans niet te zien of te volgen. Alleen een gespecialiseerde boomverzorger kan deze goed beoordelen. Het uitdunnen van oude bomen is daarom echt vakwerk en mag alleen door specialisten worden gedaan.

Als u nadere vragen heeft over het snoeien van oude bomen, dan komen wij dit graag bij u uitleggen.

                                                                                                                                                                                   

 

 

         3Works.be © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use